Tarmo suosittelee

Monimutkaisuus
Tekijä: Kari Enqvist
Hinta: 17,50 euroa

KARI ENQVIST, MONIMUTKAISUUS
Mistä havaitsemamme maailma koostuu? Tai vielä syvemmin: Mistä koostuu sekin, jota emme kykene havaitsemaan, mutta joka selvästi vaikuttaa olemassaoloomme ja arkitodellisuuteemme? Mitkä ovat fyysisen havaintomaailmamme perustekijät ja lait?  Mitä tietoisuuden kokema todellisuus ylipäätään on? Kumpuaako inhimillinen tietoisuuskin kenties kvanttimaailmasta, niin kuin muu fyysinen todellisuutemme? Onko tietoisuus jotakin enemmän kuin pelkkiä sähkökemiallisia reaktioita? Onko kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa, vai kenties – paljon vähemmän?
Jos näihin kysymyksiin etsii hyvin perusteltuja, loppuun saakka pohdittuja ja tutkittuun tietoon perustuvia vastauksia, niin Kari Enqvistin kirja Monimutkaisuus on siihen tarkoitukseen todella järeän tason tietopaketti.
Todellisuus on monimutkainen, mielettömän monimutkainen.  Ihmiselämä on tämän monimutkaisuuden huipentuma.  Vajavaisten aistiemme tulkinta maailmasta on vain vahvasti karkeistettu ja liioitellun yksinkertainen kuva todellisuudesta, joka tarkemmalla resoluutiolla tarkasteltuna onkin jotakin aivan muuta.  Tämän karkeistetun arkikokemuksemme syntyä, sen kvanttifysikaalisia perusteita ja niiden sumeudesta rakentuvan havaintomaailmamme todellista olemusta Enqvist selkeyttää kirjassaan sillä viiltävällä älykkyydellään ja pitäisikö sanoa kyynisellä realistisuudellaan, joka on hänen tavaramerkkinsä.
Monimutkaisuus ei ole lukijalle helppo kirja. Jos tutustuu Enqvistiin ensimmäistä kertaa, niin ehkä juuri tämä teos ei ole se paras lähtölaukaus enqvistiläiseen maailmanselitykseen. Aiemmista kirjoista esimerkiksi Olemisen porteilla on helpompi, ikään kuin valmisteleva teos Monimutkaisuuden ymmärtämiseksi. Lisäksi alkeistiedot kvanttimekaniikasta ja klassisen fysiikan perusteista auttaa lukijaa pääsemään helpommin mukaan Enqvistin huikeaan populaaritieteelliseen tykitykseen.
Kirjoittajana Enqvist on yksinkertaisesti loistava. Hänen huumorinsa on tiedemiesmäisen kuivaa ja läpiälykästä. Hänellä on kyky purkaa helposti ymmärrettäviin osiin kvanttifysiikan ja klassisen fysiikan mystisiltä tuntuneet lainalaisuudet. Hän kykenee johdattelemaan lukijan hiukkasten ja kvanttikenttien maailmasta kohti konkreettista, havaittua arkimaailmaa. Ja Enqvist tekee sen niin kiehtovasti, että hänen tieteellisiin faktoihin perustuvia johtopäätöksiään ei maallikko kykene kyseenalaistamaan. Enqvist luottaa vain faktoihin, empiirisen tutkimuksen ja teoreettisen fysiikan paljastamiin kylmiin tosiasioihin. Enqvist ei hempeile eikä tunteile romuttaessaan (myös muissa kirjoissaan) filosofis-uskonnollisia maailmanselityksiä. Enqvistin katsannossa filosofointi ilman kvanttifysiikasta kumpuavien tosiasioiden tuntemusta on vain pelkkiä tyhjiä sanoja. Sanat ilman tutkittua ja todistettua sisältöä ovat vain – no, pelkkiä sanoja.
Jos tuntee vetoa selkeyttää omaa maailmankuvaansa kylmillä faktoilla, jotka kumpuavat näkymättömästä kvanttimaailmasta vaikuttaen näkyvään todellisuuteemme, jos haluaa selvittää itselleen, millaisessa fyysisessä maailmassa oikeasti elämme, Monimutkaisuus on loistava opas tällaisen tiedon syville vesille. Opastettuaan lukijaa energian ja entropian käsitteiden kautta emergenssin syvimpään olemukseen, Enqvistin johtopäätökset tietoisuuden luonteesta eivät välttämättä yllätä, mutta saavat lukijan taatusti pohtimaan oman tietoisuutensa todellista alkuperää. Onko kaikki vain kvanttikentässä värähtelevien alkeishiukkasten tanssia, vai onko olemassaolon kokemukselle sittenkin jokin metafyysinen, ehkä peräti jumalallinen selitys?

Vaikka Enqvistin kirjallisia kykyjä on pakko ihailla, teoksen lukuisat polveilut fysiikan tutkimuksen edesmenneiden suurmiesten historiallisiin kohtaloihin ovat joskus  ehkä turhankin tarkkoja kirjan varsinaisen sanoman kannalta. Mutta toisaalta ne valottavat maallikolle tutkimuksen ja teorioiden etenemistä historiallisista huvittavuuksista nykypäivän suhteelliseen selkeyteen.
Jos Enqvistin Monimutkaisuus ei avaudu heti ensilukemalla, voin suositella lämpimästi palaamista teoksen pariin yhä uudelleen.
-Juhani Kuosmanen-

Kirjakauppa Rosebudin verkkokauppa Kulttuuriosuuskunta Sataman Tarmon verkkokauppa